Publikaties

   

   Brigitte van Baren,    Met aandacht leven en werken - Meditatie in de organisatie
   In het moderne bedrijfsleven hebben velen laste van het hoge    tempo waarin het leven zich afspeelt. De aanhoudende roep om meer te    presteren in minder tijd lijkt een haast onmenselijke vorm van werken op    te leveren en leidt vaak tot ziekte en burn-out. Het wordt dan ook de    hoogste tijd om deze ongezonde werkspiraal te doorbreken en    stiltemomenten op het werk te introduceren. Meditatieve momenten in het    werkpatroon inpassen blijkt een positieve uitwerking te hebben: er    ontstaat weer ruimte voor enthousiasme en bezieling met uiteindelijk een    beter resultaat. Door middel van praktische richtlijnen wordt in dit    boek aangegeven hoe je aandachtig kunt leven en werken. Tevens wordt    toegelicht hoe u vanuit aandacht de rust en stilte in uzelf kunt    behouden tijdens het werk. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende    meditatievormen, met praktische aandachtsoefeningen voor op kantoor, en    een cd met vijf meditatievormen, zodat u de rustmomenten en    aandachtsmomenten binnen de werkomgeving kunt toepassen.
   Bestel het boek hier    

   

   

   

   Brigitte van Baren,    Meer bereiken met minder doen - Zen in leven en werk
   Het huidige bedrijfsleven is veeleisend en vraagt voortdurend om    betere prestaties in een korter tijdsbestek. Als gevolg hiervan zal    menigeen onder hoge druk staan en te weinig aan rust en ontspanning    toekomen. Maar zelfs in een hectisch bestaan kan men innerlijke rust en    stilte ervaren door met gerichte aandacht de geest te beteugelen Er    ontstaat een innerlijke ruimte en vrijheid waarin we de juiste    prioriteiten kunnen stellen. Een aandachtige houding levert een    creatieve wijze van denken en doen, met een juiste timing. Het toepassen    van stilte- en reflectiemomenten leidt tot meer resultaat en minder    mentale spanning. De rol van het bewustzijn wordt in 'Meer bereiken met    minder doen' besproken vanuit opvattingen van C.G. Jung, Ken Wilber en    zenmeester Jef Boeckmans, aangevuld met de persoonlijke visie van    Brigitte van Baren. Ook de raakvlakken en verschillen tussen psychologie    en zen komen helder ter sprake, naast thema's als stress,    tijdmanagement en communicatie vanuit het principe van wu-wei, 'handelen    door niet- handelen'. Omgaan met de eigen gevoelswaarden wordt    gerelateerd aan het lichaamscentrum dat de vitale krachten bewaakt en    soms van meer wijsheid getuigt dan het rationele denken.
   Bestel het boek hier    

   

   Brigitte van Baren,    Kracht van compassie - Franciscaans leiderschap in organisaties
   De wereldwijde crisis in het bedrijfsleven roept enorme    uitdagingen op. Gangbare leiderschapskwaliteiten als macht en controle    lijken achterhaald. Het wordt tijd dat leiders zich toeleggen op    relevante kwaliteiten als zelfinzicht, authenticiteit en compassie. Dan    ontstaat een leiderschapsvorm die zowel de onderneming als de    gemeenschap dient. De ervaring leert dat de oude mystici inspirerende,    vernieuwende leiders waren. Franciscus van Assisi bijvoorbeeld, die    vanuit liefde en compassie zijn broederschap in uiterste eenvoud leidde    en hiermee aantoonde hoeveel kracht er in zachte waarden schuilt. De    cruciale vraag is: in hoeverre kunnen die franciscaanse richtlijnen ons    nu nog inspireren? Het universele van zijn leiderschap weerspiegelt zich    ook in de zendiscipline en de levens van Dag Hammarskjöld en Jef    Boeckmans. Historisch gezien vormen spiritueel en werelds leiderschap    een twee-eenheid. Wordt dit vanuit een hernieuwde bewustheid doorvoeld,    dan komt men spontaan tot een ruimdenkende en dienstbare opstelling. Dit    blijkt onder meer uit interviews met drie opmerkelijke leiders: Ruud    Lubbers, voormalig minister-president, Tex Gunning, bestuurslid bij    AkzoNobel, en de Braziliaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Boff. Zij    illustreren hoe actueel de franciscaanse leiderschapsvisie is. Met een    voorwoord van Ruud Lubbers.
   Bestel het boek hier    

   

   Brigitte van Baren,    Sprankelende stilte - Bron van vernieuwend leiderschap
   In het bedrijfsleven zien we een toenemende persoonlijke druk die    onmenselijke vormen begint aan te nemen. Het is hoog tijd die ongezonde    werkspiraal te keren door stilte en verstilling als kwaliteitsbegrippen    te introduceren. Her en der zijn ondernemers op zoek naar andere, meer    persoonlijke vormen van leidinggeven. De ontwikkeling van authentiek    leiderschap begint met tijd reserveren voor de stilte die toegang geeft    tot onze diepere belevingswereld en die van de ander. Zo ontstaat er een    leiderschapsvorm die eerder dienend dan sturend is en medewerkers    vanuit bezieling begeleidt. Stilte en diepgang resulteren in    effectievere werkwijzen, in meer bereiken door minder te doen. Ooit    waren het geestelijke en het wereldse leiderschap nauw verweven.    Brigitte van Baren legt in 'Sprankelende stilte' uit hoe en waarom die    twee feitelijk bij elkaar horen. Ze besteedt ruime aandacht aan    verstilling, onderlinge afstemming, dilemmahantering, conflicthantering    en hun praktische toepasbaarheid in werksituaties. Haar zienswijze wordt    aangevuld en in perspectief geplaatst door vijf interviews, waarin Coen    Abbenhuis (NCRV), Jan-Willem van den Braak (VNO-NCW), Cees Breederveld    (Rode Kruis), Karel Noordzij (NS) en Lizelotte Smits (NCW) vertellen hoe    ze in hun leidinggevende positie het innerlijke en het zakelijke met    elkaar verbinden.
   Bestel het boek hier    

   

   Paul J. Kohtes,    Vrij zijn in je werk
   ´Gemakkelijker gaat er een kameel door het oog van de naald dan dat een manager    een spirituele ervaring meemaakt´. Kent u dit vooroordeel? Paul Kohtes rekent er    radicaal mee af. Hij weet waarover hij spreekt, als grondlegger van het grootste    Duitse PR-bureau. Na een crisis is hij radicaal anders gaan denken. Tegenwoordig    helpt hij managers over hun dieptepunten heen. In dit boek leert hij hoe u uw    perspectief kunt veranderen. Daarbij gebruikt hij spirituele inzichten en zijn    brede ervaring als manager. Kohtes legt uit hoe bedrijven hun identiteit kunnen veranderen door    probleem-denken te verruilen voor probleem-oplossen. Hij laat zien dat goed    gemanagede hiërarchieën een gezond bedrijfsklimaat opleveren. Het is een    voedingsbodem voor succes. Hij wijst vooral een persoonlijke weg: naar    onafhankelijk denken en handelen, naar meeleven, tijdloosheid en naar spel. Dit    alles leidt tot hetzelfde doel: meer creativiteit, meer lichtheid en meer succes    in uw beroep en in uw privé-leven - allemaal stappen naar vrijheid. Bestel het boek hier        

   

   Willigis Jäger,    Wijsheid uit oost en west
   Willigis Jäger    wordt als benedictijn en zenmeester zowel door de westerse christelijke mystiek    alsook door de oosterse zen geïnspireerd en stijgt tegelijkertijd ver boven de    traditionele voorstellingen van de religies uit. In zijn meest recente boek    geeft hij zijn visie op een integrale spiritualiteit. Hij verenigt hierin de    grote schat aan ervaring van oosterse en westerse wijsheid en oefenwegen en    betrekt hierbij ook de nieuwste inzichten van de wetenschap. Willigis Jäger    wijst de weg naar een diepe spirituele ervaring die de bron is voor echte    vernieuwing op alle menselijke en maatschappelijke gebieden.    Bestel het boek hier